انعقاد قرار داد همکاریpartners

مجموعه هتل گیلماز جهت رفاه حال کارکنان سازمانهای دولتی و خصوصی آمادگی خود را جهت انعقاد قرار داد با سازمان مربوطه اعلام می دارد . مدیران سازمان ها جهت انعقاد قرار داد با دفتر مرکزی شرکت زاگرس در تهران و یا مدیریت هتل گیلماز در شمال تماس حاصل کرده و پس از آگاهی از شرایط انعقاد قرارداد اقدامات لازم را انجام دهند . مجموعه هتل گیلماز تخفیفی برای کارکنان سازمان های تحت قرارداد در نظر دارد که جهت آگاهی از میزان این تخفیف نیز مدیریت سازمان میبایست با مجموعه هتل گیلماز و یا شرکت زاگرس تماس حاصل نمایند

شماره تماس هتل گیلماز : ۲-۴۹۰۱-۴۲۶۵-۰۱۳

شماره تماس شرکت زاگرس : ۸۸۳۸۱۶۶۸-۰۲۱